U0; D0. Prawda czy fałsz?

Wpływ profilu prędkości strugi wody przed i za wodomierzami, na jego wskazania. Impulsem do napisania tego artykułu był przypadek zasilania w wodę nieruchomości w Gliwicach, ul. Pliszki 1. Moim odbiorcom wodomierzy hybrydowych Franko z zaworem antykropelkowym, gwarantuję w budynkach wielorodzinnych, bilans wody poniżej 5%. Jeżeli tego nie uzyskają, to ja przystępuję do analizy sytuacji i […]

Dyrektywa Unijna o odczycie comiesięcznym

L 328/210 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2018 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2002z dnia 11 grudnia 2018 r.zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej(Tekst mający znaczenie dla EOG) Artykuł 9 cWymóg zdalnego odczytywania 1. Do celów art. 9a i 9b liczniki i podzielniki kosztów ogrzewania zamontowane po dniu 25 października 2020 r. muszą […]

Zawór antykropelkowy w aspektach

Niniejszy wykres przedstawia krzywą błędów wodomierza Franco R-20 z zaworemantykropelkowym firmy Fila. Jest kilka aspektów tego rozwiązania. I. Po pierwsze – prawny.Wodomierz Franco ma w certyfikacie zapis U0,D0. Oznacza, że wodomierze te badane generatorami zaburzeń wg PN – EN 14154-3 w odległości 0 przed i za wodomierzem wykazały brak wpływu ich na metrologię tych wodomierzy. […]

Moja przygoda z wodomierzem cz.2

Minęło półtora roku od napisania I części. Tworząc Jedynkę Plus z wodomierza JS 1,5 zaczęliśmy poprawnie mierzyć przepływ wody od 20 l/h.  Następnym celem było otrzymanie obszaru pracy wodomierza zaczynającego się od 15 l/h. W tym celu przejąłem od kooperanta wykonywanie osi wykonanych ze stali szlachetnej. Wykonałem wg własnej konstrukcji obrabiarkę do osi głównej liczydła. […]

Strata na wodomierzu – pozorna czy rzeczywsita?

W czerwcowym numerze Wodociągi Polskie ukazał się ciekawy artykuł o magnesach neodymowych, sygnowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi. Polecam jego lekturę. Jest to rzadki przypadek w Polsce, dostrzeżenia problemu magnesów neodymowych przez przedsiębiorstwo. Moim zdaniem woda, która przepływa przez wodomierz nie zmierzona (poniżej progu rozruchu lub zmierzona z błędem) jest […]

Dlaczego klasa C?

Rozważania nad sensem stosowania wodomierzy klas wyższych trwają w środowisku producentów i użytkowników od wielu lat. Spotykam się z bardzo różnymi poglądami, w tym z całkowitą negacją sensu stosowania klasy C. Przedstawiony niniejszy tekst wyraża mój pogląd. Jest on oparty na informacjach sprawdzonych i sprawdzalnych. Ponieważ literatura na ten temat jest wyjątkowo uboga, moje poglądy […]

Moja przygoda z wodomierzem cz.1

Rozpoczęła się ona w marcu 1992 roku, kiedy Fabryka Wodomierzy i Zegarów „METRON” w Toruniu ogłosiła przetarg na obróbkę korpusu wodomierza JS 1,5.W grudniu 1992 roku przywiozłem do kontroli przyjęć „Metronu” pierwszą partię obrobionych korpusów. Konstrukcje i wykonanie obrabiarek do obróbki korpusów we własnej firmie zajęło mi 8 miesięcy. Było to o tyle łatwiejsze, gdyż […]

Dlaczego nie będę produkował wodomierzy wielostrumieniowych?

Analiza metrologiczna wodomierzy wielostrumieniowych po okresie eksploatacji w wodociągach. Każda konstrukcja wodomierza ma swoje plusy i minusy. Plusem wodomierza wielostrumieniowego jest zrównoważony układ sił naporu strug wody na wirnik wodomierza.W czasach, gdy łożyska ślizgowe wykonywano ze stopów miedzi, zrównoważenie tych naporów było istotnym elementem konstrukcyjnym, wpływającym na małe zużycie tych łożysk. W obecnych czasach, gdy jako łożyska wzdłużne zastosowano […]