W ramach projektu Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA uczestniczyć będzie w Międzynarodowych Targach Wod-Kan w Bydgoszczy, czego zakładanym skutkiem będzie poznanie większych grup odbiorców zagranicznych i zwiększenie sprzedaży eksportowej w dłuższej perspektywie czasowej. Po nawiązaniu współpracy z firmami poznanymi w ramach projektu planujemy zwiększenie eksportu o 15 %.

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wartość projektu szacuję się na kwotę 26.307,78.

Wkład Funduszy Europejskich 10.825,00.