Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście poinformowała, że od wielu lat w Spółdzielni zużycie wody opomiarowane jest wodomierzami wyprodukowanymi przez Polską Fabrykę Wodomierzy i Ciepłomierzy Antoni Fila ze Sztumu, a od 2012 roku w Spółdzielni działa system odczytu radiowego RadioBilans, obsługiwany przez PFWiC Antoni Fila.

Szczegóły:tutaj