Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim zaświadcza, że firma Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA ul. Żeromskiego 30 80-400 Sztum była rzetelnym dostawcą wodomierzy do wody zimnej w latach 2008-2013. Dostawy były realizowane terminowo, a dostarczany towar odpowiedniej jakości.

Szczegóły:tutaj