opec 33600

     Z przeprowadzonych badań wynika, że wodomierze hybrydowe mają niezwykłą trwałość
     metrologiczną. Wodomierze po 5 latach użytkowania i przepływie nawet 33 000 m3
     mieszczą się w granicach błędu dopuszczalnego dla NOWYCH wodomierzy.

 

 

 

 

 

 

 Szczegóły tutaj