mrozony

      Badania wskazujące, że wodomierz FRANCO w sposób trwały wytrzymuje temperaturę
      do - 11 a po rozmrożeniu utrzymuje metrologię sprzed rozmrożenia.

 

 

Szczegóły tutaj