Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że firma Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” z siedzibą w Sztumskim Polu, ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum, (dalej: „Firma”) przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie […]