Konsola wodomierza

Konsola wodomierza

KONSOLA WODOMIERZA

  • Umożliwia trwałe mocowanie wodomierza
  • Likwiduje całkowicie przenoszone na wodomierz naprężenia powstające w instalacji wodociągowej
  • Dzięki specjalnie skontruowanym elementom przyłączeniowym – długość całkowita konsoli z łącznikiem jest równa długości wodomierza ze zwykłymi łącznikami
  • Konsola może być wyposażona w zawór zwrotny, co pozwala na ochronę siecie wodociągowej przez zanieczyszczeniem
  • Konsola jest trwale zabezpieczona przed korozją
  • Konsola wyposażona jest w elementy złączne
  • Wyrób zgodny z normą PN-91/M-54910
  • Posiada atest higieniczny PZH