GRZEŚ

Pomiar ścieków w przepompowniach ONLINE

Główne zalety GRZESIA

Pomiar ścieków ONLINE

System radiowy pracujący w technologi LoraWAN

Gwarantowany zasięg nawet do 10km*

*Zasięg radiowy w systemie Polonia ze studzienek wodomierzowych w terenie otwartym wynosi minimum 3 km (bramka na maszcie 18 m, naszej konstrukcji). Istnieje możliwość zwiększenia zasięgu do gwarantowanych 10 kilometrów poprzez zamontowanie modułu na 3 metrowym maszcie.

Opis działania GRZESIA

Pomiar ścieków online, tłoczonych przez przepompownię, odbywa się urządzeniem, wykorzystującym pomiar odległości czujnikiem ultradźwiękowym. Dokładność pomiaru ścieków, jest na poziomie dokładności wodomierzy R200. Mierząc objętość przepompowywanych ścieków przez poszczególne przepompownie, możemy zauważyć dynamikę zmian wielkości przepompowywanych ścieków w poszczególnych okresach czasowych. Wody opadowe w ściekach sanitarnych zaburzają tę dynamikę. Jeżeli jest możliwość przypisania do danej przepompowni, wszystkich odbiorców wody, to serwer stworzony dla Grzesia, jest przygotowany na to, aby online, podawać bilans pobranej wody i oddanych ścieków, w różnych przedziałach czasowych (godzinnych, dobowych, tygodniowych i innych). Urządzenie mocowane jest w pokrywie studzienki i podłączone do sieci 230V, z zabezpieczeniem 2 A. Do montażu wystarczy przelotowy otwór Ø16 w pokrywie przepompowni. Do serwera należy wpisać pole powierzchni studzienki w jej przekroju poprzecznym. Zasada działania Grzesia polega na pomiarze odległości ścieków od urządzenia przed rozpoczęciem pompowania i po zakończeniu pompowania. Iloczyn odległości i pola powierzchni przekroju zbiornika przepompowni, jest objętością wypompowanych ścieków. W normalnym trybie Grześ przekazuje pomiar raz na dobę, zatrzaskując wynik o północy. Można zdalnie ustalić częstsze przekazywanie danych, przykładowo co godzinę. Grześ ma system radiowy pracujący w systemie LoraWAN. Jest on kompatybilny z naszym stacjonarnym systemem odczytu wodomierzy i ciepłomierzy, Polonia. Zasięg radiowy w systemie Polonia ze studzienek wodomierzowych w terenie otwartym wynosi minimum 3 km (bramka na maszcie 18 m, naszej konstrukcji), więc i Grześ ma taki sam zasięg. W terenie zabudowanym, gwarantowany zasięg, zmniejsza się do 800 metrów. Algorytm Grzesia uwzględnia napływ ścieków w czasie pompowania. Uzupełnieniem śledzenia wód opadowych w ściekach online, jest moduł sygnalizacji i przepływu. Montowany jest na rurze wlotowej do studzienki kanalizacyjnej od poszczególnego dostawcy ścieków. Istnieje możliwość zwiększenia zasięgu do gwarantowanych 10 kilometrów poprzez zamontowanie modułu na 3 metrowym maszcie.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je nam.
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń pod numer telefonu w zakładce "Kontakt"