Strata na wodomierzu – pozorna czy rzeczywsita?

W czerwcowym numerze Wodociągi Polskie ukazał się ciekawy artykuł o magnesach neodymowych, sygnowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi. Polecam jego lekturę. Jest to rzadki przypadek w Polsce, dostrzeżenia problemu magnesów neodymowych przez przedsiębiorstwo.

Moim zdaniem woda, która przepływa przez wodomierz nie zmierzona (poniżej progu rozruchu lub zmierzona z błędem) jest przeciekiem.

Straty wody według IWA /International Water Association/ są następujące:

 1. Straty rzeczywiste
  • straty w sieci przemysłowej i rozdzielczej
  • straty na zbiornikach magazynujących wodę
  • straty na przyłączach
 2. Straty pozorne
  • nie autoryzowana konsumpcja (np. kradzieże)
  • błędy pomiarów i odczytu wodomierzy

Wprawdzie analiza bilansu wody w sieci wodociągowej nie leży w kręgu moich zainteresowań, lecz z zaliczeniem błędów pomiarów do strat pozornych nie jestem w stanie się pogodzić.

Moja propozycja podziału strat w sieci wodociągowej jest następująca.

 1. Przecieki do ziemi
  • Przecieki wody z tytułu nieszczelności przewodów
  • Przecieki z tytułu nieszczelności armatury
  • Przelewy ze zbiorników wyrównawczych
 2. Wypływy nieopomiarowane
  • Zużycie wody na potrzeby własne wodociągu
  • Kradzież wody
  • Pobory ppoż. i inne
 3. Przecieki wodomierzy u odbiorców
  • Przecieki normatywne (różnica pomiędzy przepływem rzeczywistym, a wskazaniami wodomierza w granicach dopuszczalnych błędów)
  • Przecieki ponadnormatywne (różnica między błędem rzeczywistym a błędem dopuszczalnym).
 4. Błąd wskazań wodomierza na dopływie do sieci

Przy obliczaniu bilansu sieci należy uwzględnić niepewność pomiarową wynikającą z niejednoczesności dokonania odczytów wodomierza na dopływie i wodomierzy u odbiorców i te „straty”, i tylko te można ewentualnie nazwać pozornymi. Poprawniej są to błędy metody odczytu.

Przykładowo: po zastosowaniu przez Eko-San naszego zestawu wodomierzowego Duet II nastąpił przyrost wskazań zużycia wody w okresie sześciu miesięcy o 2617 m3 wody w stosunku do analogicznych sześciu miesięcy roku poprzedniego gdy pomiaru dokonywano wodomierzem PoWoGaz MW 50. Przez zastosowanie dokładniejszego narzędzia pomiarowego uzyskano sprzedaż wody większą o 2617 m3. Przez to bilans wody w sieci wodociągowej poprawił się też o 2617 m3. Jest to efekt pozorny czy rzeczywisty? Oczywiście – rzeczywisty.

Umieszczenie strat w sieci będących efektem błędu pomiaru w stratach pozornych sugeruje że tych strat nie ma. Zjawisko pozorne to takie które nie istnieje w rzeczywistości. Wobec tego dla rozpatrywanego bilansu wody w sieci wodociągowej błąd pomiaru jako pozorny może być pomijany. W praktyce niestety tak się bardzo często dzieje. Chciałbym wykrzyknąć na całą Polskę – Straty pomiarowe na wodomierzach nie są stratami pozornymi lecz jak najbardziej rzeczywistymi. Rzeczywistymi !

Jaka jest różnica dla przedsiębiorstwa wodociągowego pomiędzy przeciekiem do ziemi a przeciekiem przez wodomierz? Żadna.

Stąd pilny apel do pedagogów. Należy zmienić nauczanie na temat bilansu strat w sieci wodociągowej. Jeśli w powyższym rozumowaniu popełniłem błąd, to proszę go wskazać. Jestem otwarty na krytykę powyższego rozumowania, gdyż jak zaznaczyłem analiza strat w sieci wodociągowej nie jest domeną moich zainteresowań.

Autor: Antoni Fila
Data: Marzec 2006 r.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je nam.
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń pod numer telefonu w zakładce "Kontakt"