Wpływ niskich temperatur na pracę wodomierzy

Badania wskazujące, że wodomierz FRANCO w sposób trwały wytrzymuje temperaturę
do – 11 a po rozmrożeniu utrzymuje metrologię sprzed rozmrożenia.