TRP

TRP

WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY HYBRYDOWY TRP

Średnica nominalna: DN 15; DN 20; DN 25
• Nominalny strumień objętości: 2,5; 4,0; 6,3 m3/h
• Klasa metrologiczna: do R200
• Próg rozruchu DN 15 – poziom: 5-6 l/4 , pion: 8-11 l/h
• Temperatura robocza: woda zimna – do 30° C, woda ciepła – do 90° C
• Wodomierz jednostrumieniowy skrzydełkowy, mokrobieżny hybrydowy
• Ze względu na brak sprzęgła magnetycznego wodomierz jest całkowicie odporny na
magnesy, nie występuje problem zrywania sprzęgła oraz hamowania wodomierza przez
osadzone na magnesie wirnika zanieczyszczenia ferromagnetyczne
• Odizolowany od wody zespół bębenków zapewnia łatwy odczyt wskazań wodomierza przez
cały okres użytkowania
• Zbudowany z trzech modułów – komora pomiarowa, mechanizm zegarowy mokry oraz
zespół bębenków odczytowych (wypełniony gliceryną)
• Ze względu na swe właściwości metrologiczne i eksploatacyjne szczególnie zalecany do
opomiarowania zużycia wody w
• mieszkaniach i domkach jednorodzinnych (TRP 1,5) oraz w budynkach
• wielorodzinnych (TRP 2,5 )Ciśnienie robocze – max. 16 bar
• Możliwość przeciążeń do 100 %
• Atest higieniczny PZH
• Całkowita odporność na ściskanie
• Legalizacja spełniająca wymagania Unii Europejskiej
• Gwarancja na cały okres ważności legalizacji
• Zgodny z normą EN-PN 14154
• Zgodny z normą ISO PN 4064,PN-EN 14154-1
• PN-B-10720 oraz ECC 75/33 oraz z dyrektywą 2004/22/EC
• Wodomierze mogą być przystosowane do zabudowy nadajnika Impulsów z systemami
odczytu radiowego RadioBilans i RadioOdczyt

Do pobrania: