Zawór bezpieczeństwa Janek

Zawór bezpieczeństwa Janek

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA JANEK

Elektrozawór Janek ma za zadanie odcinać przepływ przez
wodomierz. Ma to miejsce wtedy, gdy system Polonia wymusi
takie działanie. Są to przypadki alarmowe: pęknięty wężyk,
przeciek, przekroczenie dawki. Czas zadziałania wynosi ok. 1
sekundę. Można również zdalnie zamknąć i otworzyć
przepływ, gdy administrator będzie miał taką potrzebę.
Otwieranie zaworu Janek w przypadkach alarmowych,
odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku na module,
przez 10 sekund. Elektrozawór Janek zasilany jest z baterii
wysokoprądowych, znajdujących się w module radiowym.
Baterie wytrzymują 10.000 otwarć i zamknięć elektrozaworu
Janek. Konstrukcja korpusu elektrozaworu Janek, pozwala na
zamontowanie go w istniejącym przyłączu, bez przeróbki
przyłącza. Ciśnienie pracy – 0,5 do 6 barów.

Do pobrania: