Reklamacje/Ekspertyzy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i chcąc jak najlepiej usprawnić proces reklamacyjny PROSIMY przy każdej reklamacji  o wypełnienie formularza reklamacyjnego, przesłanie go na adres e-mail: reklamacje@fila-sztum.pl , oraz dołączenie go  W FORMIE WYDRUKOWANEJ do paczki.
Bardzo zależy nam na opisywaniu przez Państwa usterek, ponieważ skróci to znacznie czas rozpatrywania reklamacji.
W przypadku braku sprzętu na wymianę kompletu reklamacyjnego firma po wcześniejszym uzgodnieniu może wysłać komplet na fakturę z 30 dniowym terminem zapłaty. Jeżeli reklamacja będzie zasadna wystawimy fakturę korygującą. Przyjmujemy, że termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku opisu reklamacje nie będą rozpatrywane. 

Pliki do pobrania:

W związku z wymogami bezstronnego wykonywania ekspertyz proszę o wysyłanie wodomierzy w oddzielnych opakowaniach opisanych EKSPERTYZA URZĘDOWA lub EKSPERTYZA ZAKŁADOWA.
Reklamacje również powinny być opisane REKLAMACJA.

Ekspertyza wodomierza fabryczna

Wykonawca: laboratorium metrologiczne FILA
Zakres badania: Sprawdzenie stanu prawny (między innymi stan cechy legalizacyjnej) i stan metrologiczny poprzez określenie rzeczywistych błędów wodomierza w zakresie pomiarowym od strumienia minimalnego do strumienia nominalnego lub ciągłego (dla wodomierzy wg MID).
Termin wykonania: 7 dni roboczych od otrzymania wodomierza

Ekspertyza wodomierza urzędowa

Wykonawca: Obwodowy Urząd Miar z Tczewa
Badania prowadzone są na podstawie § 15 zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.Nr. 209, poz. 1513 ), w związku z ust. 3 i ust. 3,1 wymienionym w załączniku Nr. 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr. 3 poz. 27).
Zakres badania: sprawdzany jest stan prawny (między innymi stan cechy legalizacyjnej) i stan metrologiczny poprzez określenie rzeczywistych błędów wodomierza w zakresie pomiarowym od strumienia minimalnego do strumienia nominalnego lub ciągłego (dla wodomierzy wg MID). Obwodowy Urząd Miar wydaje Świadectwo ekspertyzy, w którym znajduje się orzeczenie o zgodności wodomierza ze stanem prawnym oraz wyniki sprawdzenia wraz z błędami rzeczywistymi i dopuszczalnymi błędami granicznymi.
Termin wykonania: do 3 miesięcy od otrzymania wodomierza

Dopuszczalne błędy graniczne wynoszą:

Dla wodomierza do wody zimnej:
Q1 ± 10 %.
Q2, Q3 ± 4 %

Dla wodomierza do wody ciepłej
Q1 ± 10 %.
Q2, Q3± 6 %

Znak błędu „+” oznacza, że wodomierz wykazał większą ilość wody od ilości poprawnej (prawidłowej). Znak błędu „-” oznacza, że wodomierz wykazał mniejszą ilość wody od ilości poprawnej (prawidłowej).

Informujemy, iż ekspertyzy wodomierzy mokrobieżnych mogą być wykonywane JEDYNIE na stanowiskach posiadających możliwość ich odpowietrzenia.